lausitz.la : luzica.la

mehr erfahren:wjace zhonić  lieder:spěwy  links:pokazki  sorbisch-kurs  serbska online-karta

 

DOBRY WJEČOR, MAĆERKA

Dobry wječor, maćerka, hdźe je waša dźowčička?
|:Trudlajdu, tralala, hdźe je waša dźowčička?:|

Moja dźowka doma njej', wona je mi wumrěła,
|:trudlajdu, tralala, wona je mi wumrěła.:|

Hólčik zawróći konika, na kěrchow sej dojěcha,
|:trudlajdu, tralala, na kěrchow sej dojěcha.:|

Tři króć kěrchow wobjěcha, na jej' rowčku pozasta,
|:trudlajdu, tralala, na jej' rowčku pozasta.:|

Što sy mi ty činiła, zo sy mi ty wumrěła,
|:trudlajdu, tralala, zo sy mi ty wumrěła?:|

Što dźě na tym swěće chcu? Wšitcy ludźo na mnje su,
|:trudlajdu, tralala, wšitcy ludźo na mnje su.:|

Njech su wšitcy na tebje, wšak sym ja sam za tebje,
|:trudlajdu, tralala, wšak sym ja sam za tebje.:|

Konik wjes'le zaskaka, hólčik zrudnje zapłaka,
|:trudlajdu, tralala, hólčik zrudnje zapłaka.:|

Njepłač, njepłač, luby mój! Wšak je w swěće holcow dosć,
|:trudlajdu, tralala, wšak je w swěće holcow dosć.:|

Holcow je drje w swěće dosć, ale žana kajkaž ty,
|:trudlajdu, tralala, ale žana kajkaž ty.:|
 
>> Hanka, budź wjesoła